Agentúra DARPA

Táto skratka označuje následovné- Defense Advanced Research Project Agency.
Jedná sa o agentúru, takže poskytuje určité služby. Aby som bol konkrétnejší, pokročilý výskum obranných projektov. V tomto prípade sa jedná o služby poskytované vláde USA. Nejedná sa o bežné služby, ktoré môže občan denne využívať. Tieto sa však pred verejnosťou nespomínajú a myslím, že sa ani spomínať nesmú. Ide čiste o záležitosť medzi vládou USA a výskum.

panely

Lenže tieto služby a výskum sa starajú o obranu, takže ak sa na to pozrieme z tohto uhľa pohľadu, v konečnom dôsledku sa poskytuje obrovská služba i samotným občanom, v podobe obrany ich zeme pred potencionálnymi vojenskými konfliktmi.

•        Nejedná sa o žiadny nový projekt. Len dobre utajený. Veď svoju činnosť zahájil v roku 1958! Takže skoro 60 rokov utajeného výskumu. To však prineslo i svoje ovocie v podobe vplyvu na pokročilé technológie.

Agentúra DARPA má pritom veľký vplyv na americké ministerstvo obrany. Tým pádom sa o nej hovorí ako o najmocnejšej a najproduktívnejšej, vojensko- vedeckej agentúre na svete.

•        V skorších dobách svojho pôsobenia sa nemalým vplyvom angažovala pri riešení problémov so Sovietským zväzom, v období studenej vojny, kedy našťastie nešlo o vojnu v podobe stráty životov, ale o súperenie technológií. A práve do tejto vojny bola nasadená agentúra DARPA.

kosmická loď

•        Po konci studenej vojny sa orientovala na služby, ktoré by pomohli civilnému obyvateľstvu. Vedeli ste o tom, že DARPA je zodpovedná za internet a GPS?
Jej prvoradou úlohou je neustály výskum, aby vládu USA v podobe technológií nemohlo nič zaskočiť a prekvapiť. Vždy musia byť o krok vpred a dokonca udávať smer v tomto odvetí. Jedná sa však hlavne o vojenský a obranný výskum. No pri tejto činnosti sa dospeje i k vynálezu, ktorý by veľkou mierou prispel i civilnému obyvateľstvu. Internet a GPS mali takisto najskôr vojenský význam, no správnym úsudkom sa prispelo k názoru, že ich budú môcť využívať i civili. A pozrime sa, aký krok to pre nás znamenalo. Dnes je internet a GPS neodmysliteľnou súčasťou každodenného života nás, civilov.